Näringsämnen och varför man gödslar

I den här artikeln går vi igenom viktiga näringsämnen och hur de hjälper gräsplantan växa och trivas.

NPK-gödsel som det kallas är gödsel med kväve (N), Fosfor (P) och Kalium (K). Siffrorna på påsen återspeglar fördelningen av de olika näringsämnena. Detta gör det enkelt att hitta den fördelning som passar bäst för ändamålet, del av säsong eller specialanpassad gödsling.

Kortfattat så är N, P och K de viktigaste näringsämnena för din gräsmatta.

Kväve (N)

Det näringsämne som gräsplantan behöver mest av. Det är viktigt för plantans tillväxt och gröna färg. Brist på kväve kan yttra sig att gräset växer dåligt och ser blekt ut. Gult gräs behöver dock inte vara brist på kväve, det gäller att ha koll på andra element som temperatur och övervattning eftersom gult gräs kan vara tecken på syrebrist i jorden.
Det finns flera olika kvävekällor. Nitrat, ammonium och urea har alla olika påverkan på gräsplantan. Nitratkväve blir direkt tillgängligt för plantan men har nackdelen att det lätt lakas ur av för mycket vatten. Ammoniumkväve tas delvis upp av plantan men merparten av det omvandlas i en jämn takt till nitratkväve genom nedbrytning av bakterier i jorden. Det tar alltså längre tid för plantan att tillgodogöra sig kvävet från ammoniumkväve. Ureakväve måste också omvandlas till nitratkväve innan det kan tas upp av plantan. Urea är lättlösligt och risken för urlakning är stor.

Fosfor (P)

Fosfor är bra för gräsplantans rotsystem, främjar tillväxt av detta samt bidrar till plantas möjlighet att bilda nya celler. När man sår nytt gräs kan man med fördel använda ett gödsel med hög andel fosfor och mindre andel kväve. Detta för att få rotsystemet att utvecklas ordentligt.

Kalium (K)

Mängden kalium i jorden har en direkt inverkan på hur bra gräsplantan kan övervintra. Ju mer desto bättre. Därför innehåller specialgödsel för höstgödsling mer kalium än något annat näringsämne.

Övriga näringsämnen

Andra näringsämnen som är viktiga är för gräset är kalcium (Ca), svavel (S), magnesium (Mg), järn (Fe) och mangan (Mn). Det är ganska sällan det finns tillräckligt med svavel i ett traditionellt NPK-gödsel trots att det är en viktig beståndsdel. Brist på svavel ger gulaktiga blad.
Järn är nödvändigt för att gräsplantan ska kunna bilda klorofyll och ger generellt en bättre slitstyrka. Järn hämmar tillväxten vilket gör att cellstorleken minskar, cellväggar blir tjockare och gör gräset mer motståndskraftigt mot vintersjukdomar.